דף הבית
אודותינו
הצעות מחיר
טפסים
שרותי חירום
מיידעים / קישורים
יצירת קשר
 
ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח למשכנתאות
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח נסיעות לחו˝ל
ביטוח עסקים - ומשרדים
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)
ביטוח קבלנים
גלריה
חדשות ומבצעים
מבצע לעובדי מפעלי הר חוצבים
אבישר סוכנות לביטוח יוצאת במבצע חסר תקדים בלעדי לעובדי מפעלי הר חוצבים – הנחות אטרקטיביות ייחודיות ומשמעותיות ומבצעים מתמשכים ברכישת ביטוחי רכב, דירה ומשכנתא. בנוסף, בדיקת פוליסות ותקינותן בכל תחומי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני ללא תשלום.
 
דף הביתטפסיםמגדל

מגדל

טפסי ביטוח אלמנטרי
הצעה לביטוח רכב
הצעה לביטוח משרד
הצעה לביטוח עסק
הצעה לביטוח דירה
נספח רעידת אדמה
טופס הצעה לביטוח חבות מוצר
הצעה לביטוח מבנה אגב משכנתא
הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
הוראה לחיוב חשבון
אישור בדיקת מיגון
טפסי תביעה חיים, בריאות וסיעוד
הודעה על מקרה מוות
טפסי תביעה אלמנטרי
הודעה על תאונת דרכים
שאלון למבוטח - רכב שנגנב
הודעה- תביעה בגין אובדן כושר עבודה
הודעה על אירוע/נזק לרכוש (דירה/עסק)
הודעה על אירוע נזקי רכוש
הודעה על תאונה- תאונות אישיות
תביעה בגין הוצאות רפואיות/ ביטול/ קיצור נסיעה
תביעה בגין כבודה או שחזור מסמכים
טפסי חיים, בריאות וסיעוד
הצעה לביטוח פרט
הצעה לביטוח חיים משכנתא
בקשה לביטול או סילוק או פדיון פוליסת ביטוח חיים
בקשה להלוואה מפוליסת מנהלים
בקשה להלוואה - ביטוח פרט
בקשה לניוד כספים
הצהרת בריאות
שאלונים רפואיים
ויתור על סודיות רפואית
הצעה למשכנתאות
הוראה לחיוב חשבון- ביטוח חיים, בריאות, פנסיה
הצעה לביטוח מנהלים
בקשה לפדיון פוליסת ביטוח חיים
בקשה לפדיון פוליסת ביטוח מנהלים
הצעה לביטוח למקרה פטירה
הודעה על עזיבת עבודה והנחיות-פוליסת מנהלים
כתב שיפוי
הצהרה למשיכת כספי תגמולים לעצמאים
בקשה לסילוק או דילוג בפוליסת מנהלים
טופס בקשה לגמלא
טופס פרטים אישיים והצהרות העמית על הכנסה
דף הביתהדפסהמפת האתרתקנון