דף הבית
אודותינו
הצעות מחיר
טפסים
שרותי חירום
מיידעים / קישורים
יצירת קשר
 
ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח למשכנתאות
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח נסיעות לחו˝ל
ביטוח עסקים - ומשרדים
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)
ביטוח קבלנים
גלריה
חדשות ומבצעים
מבצע לעובדי מפעלי הר חוצבים
אבישר סוכנות לביטוח יוצאת במבצע חסר תקדים בלעדי לעובדי מפעלי הר חוצבים – הנחות אטרקטיביות ייחודיות ומשמעותיות ומבצעים מתמשכים ברכישת ביטוחי רכב, דירה ומשכנתא. בנוסף, בדיקת פוליסות ותקינותן בכל תחומי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני ללא תשלום.
 
דף הביתטפסיםכלל

כלל

טפסי ביטוח אלמנטרי
הצעה לביטוח רכב עד 4 טון
מיגון לרכב
הצעה לביטוח דירה
נספח רעידת אדמה
פוליסה משולבת לבית משותף
הצעה לביטוח עסק
הרשאה לחיוב בהוראת קבע
הצעה לביטוח אחריות מקצועית - למקצועות הרפואה המשלימה
טפסי תביעה אלמנטרי
הודעה על תאונה
הודעה על נזק לרכוש - ביטוח דירה או עסק
הודעה על תביעה בגין נזק רכוש לצד שלישי
הודעה בגין פגיעה בעבודה
טפסי חיים, בריאות וסיעוד
הצעה לביטוח מנהלים או קרן פנסיה או קופת גמל
מינוי סוכן- ביטוח פרט
מינוי סוכן - ביטוח מנהלים
הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
הודעה על שינוי מוטבים בפוליסה פרטית או תגמולים לעצמאיים או קרן פנסיה
קבלת בעלות בפוליסות מנהלים או בקרן פנסיה - למעסיק
קבלת בעלות מבוטח לאחר עזיבת עבודה והוראות להמשך הפוליסה או קרן הפנסיה
הצעה לביטוח ריסק פרטי
בקשה להצטרפות לקופת גמל או קרן השתלמות
הצטרפות מעסיק - לכלל גמל
הצטרפות עמית - לכלל גמל
הצטרפות עמית שכיר לפנסיה
הודעה על שינוי כתובת - בפוליסת פרט
הצעה לביטוח ריסק ושחרור למקרה אובדן כושר עבודה
בקשה להעברת כספים מקופות גמל, חברת ביטוח או קרן פנסיה
טופס מקדים לבקשת העברת כספים מקופת גמל, חברת ביטוח או קרן פנסיה
עדכון פרטים - בפוליסת פרט
כתב שיפוי - לכספי פיצויים
כתב שיפוי מיוחד
בקשה לפדיון
הודעה על עזיבת מקום העבודה
בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשיעבוד פוליסות ביטוח חיים (מנהלים או פרטי)
בקשת הלוואה
פרטים אישיים - לבקשת הלוואה
נספח להלוואה לכל מטרה
שטר חוב
הצעה לביטוח בריאות וסיעוד
הצהרת בריאות
שאלון תחביבים - טיסה
שאלון תחביבים - גלישה
שאלונים רפואיים
טפסי תביעות חיים, בריאות וסיעוד
טופס מקרה פטירה
תביעה בגין אובדן כושר עבודה
דף הביתהדפסהמפת האתרתקנון