דף הבית
אודותינו
הצעות מחיר
טפסים
שרותי חירום
מיידעים / קישורים
יצירת קשר
 
ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח למשכנתאות
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח נסיעות לחו˝ל
ביטוח עסקים - ומשרדים
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)
ביטוח קבלנים
גלריה
חדשות ומבצעים
מבצע לעובדי מפעלי הר חוצבים
אבישר סוכנות לביטוח יוצאת במבצע חסר תקדים בלעדי לעובדי מפעלי הר חוצבים – הנחות אטרקטיביות ייחודיות ומשמעותיות ומבצעים מתמשכים ברכישת ביטוחי רכב, דירה ומשכנתא. בנוסף, בדיקת פוליסות ותקינותן בכל תחומי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני ללא תשלום.
 
דף הביתטפסיםהפניקס

הפניקס

טפסי ביטוח אלמנטרי
הצעה לביטוח רכב
מיגון לרכב
הצעה לביטוח דירה
נספח כיסוי רעידת אדמה
הצעה לביטוח עסק
הצעה לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין
הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי
הסדר לתשלום באמצעות שירות שקים (הוראת קבע)
הצעה לביטוח עבודות קבלניות
הצעה לביטוח אובדן כושר עבודה
הצעה לביטוח תאונות אישיות ומחלות
הצעה לביטוח צ.מ.ה
טפסי תביעה אלמנטרי
הודעה על מקרה ביטוח רכב
ביטוח צד שלישי - הודעה על תאונה
תביעת פוליסת רכוש (בית עסק ודירה)
טופס תביעה לביטוח תאונות אישיות
טופס תביעה אחריות מעבידים
טפסי חיים, בריאות וסיעוד
שאלון החלפה או שינוי בפוליסת ביטוח חיים
הצעה לביטוח חיים ומבנה לצורכי משכנתא - עד מליון וחצי ש''ח
הצעה לביטוח חיים מבנה לצורכי משכנתא- מעל מיליון וחצי ש''ח
בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשיעבוד פוליסת ביטוח חיים
בקשה לפדיון פוליסה
הודעה על שינויים כלליים
הצהרת בריאות מלאה
שאלון מחלות מפורט
הוראה לחיוב חשבון באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי
הודעה על עזיבת מקום עבודה והוראת המבוטח לאחר עזיבה
הודעה על שינויים בפרטי הלקוח/ מוטבים
בקשה למינוי שינוי סוכן/ יועץ
קבלת בעלות פוליסת מנהלים
הודעה על התאמת שכר
טפסי תביעה חיים, בריאות וסיעוד
תביעת בריאות
הגשת תביעת סיעוד
דף הביתהדפסהמפת האתרתקנון