דף הבית
אודותינו
הצעות מחיר
טפסים
שרותי חירום
מיידעים / קישורים
יצירת קשר
 
ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח למשכנתאות
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח נסיעות לחו˝ל
ביטוח עסקים - ומשרדים
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)
ביטוח קבלנים
גלריה
חדשות ומבצעים
מבצע לעובדי מפעלי הר חוצבים
אבישר סוכנות לביטוח יוצאת במבצע חסר תקדים בלעדי לעובדי מפעלי הר חוצבים – הנחות אטרקטיביות ייחודיות ומשמעותיות ומבצעים מתמשכים ברכישת ביטוחי רכב, דירה ומשכנתא. בנוסף, בדיקת פוליסות ותקינותן בכל תחומי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני ללא תשלום.
 
דף הבית

ביטוח תאונות אישיות

תאונות עלולות להתרחש לכולנו. חבלות ותאונות עלולות לגרום לנכות זמנית או קבועה ובמקרים קיצוניים למוות. בנוסף להוצאות רפואיות ואחרות הנובעות מתאונה, במקרה של פגיעה גופנית, עלול להיפגע כושר העבודה באופן זמני או חס וחלילה לצמיתות.

תכנית הביטוח
ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי כספי במקרה של תאונה (בארץ או בחו"ל) שבעקבותיה נגרם מוות, נכות צמיתה (מלאה או חלקית), או אובדן כושר עבודה זמני.
ביטוח תאונות אישיות מיועד לשכירים ולעצמאיים כאחד. הפוליסה מותאמת לכל מבוטח לפי מאפייני גיל, שכר, מקצוע, תחביבים, מצב בריאותי ועוד.

מרכיבי פיצוי מרכזיים

  • פיצוי כספי על נכות רפואית צמיתה, מלאה או חלקית, כתוצאה מתאונה.
  • פיצוי כספי על אובדן כושר עבודה באופן זמני, למבוטח שלא יוכל לעסוק בעבודתו עקב תאונה.
  • פיצוי כספי ליורשי המבוטח במקרה מוות מתאונה.

תגמולי הביטוח
במקרה ביטוח, תשלום התגמולים ייעשה תוך 30 יום מקבלת כל המסמכים הנדרשים. הפיצוי נעשה בהתאם למרכיבי הפיצוי ומועדי הפיצוי כלהלן:

  • תשלום תגמולי ביטוח למבוטח שנגרמה לו נכות צמיתה, מלאה או חלקית, במהלך שנה מיום התאונה.
  • תשלום תגמולי ביטוח למבוטח שלקה באי כושר עבודה, למשך תקופה של עד 104 שבועות כתוצאה ממקרה אחד או יותר במשך תקופת הביטוח.
  • תשלום תגמולי ביטוח למוטבים או ליורשים של מבוטח שנפטר עקב תאונה, במהלך שנה מיום התאונה. שים לב, חשוב לציין בעת עריכת הביטוח את שמותיהם המלאים של המוטבים.

עלות הביטוח
עלות פוליסת ביטוח תאונות אישיות נקבעת בהתאם לצרכי המבוטח ובהתאם לנתוניו האישיים.

המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה בלבד.

>>> לפוליסת תאונות אישיות

דף הביתהדפסהמפת האתרתקנון