דף הבית
אודותינו
הצעות מחיר
טפסים
שרותי חירום
מיידעים / קישורים
יצירת קשר
 
ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח למשכנתאות
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח נסיעות לחו˝ל
ביטוח עסקים - ומשרדים
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)
ביטוח קבלנים
גלריה
חדשות ומבצעים
מבצע לעובדי מפעלי הר חוצבים
אבישר סוכנות לביטוח יוצאת במבצע חסר תקדים בלעדי לעובדי מפעלי הר חוצבים – הנחות אטרקטיביות ייחודיות ומשמעותיות ומבצעים מתמשכים ברכישת ביטוחי רכב, דירה ומשכנתא. בנוסף, בדיקת פוליסות ותקינותן בכל תחומי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני ללא תשלום.
 
דף הבית

ביטוח קבלנים

קבלן או יזם המבצע פרויקט בשטח, חשוף בפני סיכונים מורכבים ומגוונים שעלולים לקרות באופן פתאומי ובלתי צפוי לרכוש, לצד שלישי ולעובדיו. כחלק מאחריותו המסחרית, חייב הקבלן או היזם להגן על עצמו מפני סיכונים אלו.

פוליסה לביטוח עבודות קבלניות מיועדת לקבלנים וליזמים העוסקים בתחום הבנייה לסוגיה, פיתוח, תשתיות, קבלני שיפוץ ואנשים העוסקים בבנייה עצמאית ובשיפוץ ביתם. הפוליסה נועדה להגן מפני סיכונים כתוצאה מנזק תאונתי לרכוש, וסיכונים תאונתיים במסגרת אחריותם כלפי צד שלישי וכלפי עובדיהם.

הכיסוי הביטוחי
פוליסת עבודות קבלניות מכסה את הסיכונים במהלך ביצוע העבודות, מתחילת הקמת הפרויקט ועד סיומו. הפוליסה כוללת שלושה פרקים עיקריים: רכוש, צד שלישי וחבות מעבידים.

 •  ביטוח רכוש
  כיסוי נזק לפרויקט עצמו, למבנים, לאתר, לציוד הבניה, ורכוש עזר אחר המהווים את הפרויקט או המשמשים לביצועו.
  הכיסוי המכוסה בפוליסה הינו בגין הוצאות התיקון או ההקמה מחדש של הפרויקט או חלק ממנו.
 • ביטוח צד שלישי
  כיסוי אחריות המבוטח על-פי דין כלפי צד שלישי מנזקים הנגרמים ברשלנותו עקב או במהלך ביצוע הפרויקט.
 • ביטוח חבות מעבידים
  כיסוי בפני תביעות העובדים בפרויקט כלפי מעסיקיהם, הנובעות מפגיעות גוף בעקבות תאונת עבודה שבאחריות המעסיק. הכיסוי הינו מעבר לכיסוי המכוסה על-ידי המוסד לביטוח לאומי בשל אותה הפגיעה.

הרחבות אפשריות
פוליסה עבודות קבלניות הינה פוליסה מורכבת ומשולבת. בעת רכישתה חשוב מאוד להתאימה לאופי הפרויקט ולכלול בה הרחבות וכיסויים נאותים בהתאם לסיכון.
הרחבות אופציונאליות הניתנות לרכישה בתוספת פרמיה: כיסוי לרכוש עזר וציוד הנמצא באתר, כיסוי לפינוי הריסות, רכוש סמוך ורכוש עליו מתבצעת העבודה, חבות הנובעת משימוש בכלי צ.מ.ה שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה, תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי, נזק ישיר ואו עקיף כתוצאה מתכנון עבודה חומרים לקויים, כיסוי לנזק כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים, כיסוי לרכוש בעת העברתו או אחסון מחוץ לאתר העבודה, מבני עזר ותכולתם באתר העבודה, שכ"ט אדריכלים מהנדסים ויועצים מומחים, רעד ויברציות הסרה ואו החלשת משען תומכות ועוד.

המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה בלבד.

>>> לפוליסת קבלנים

דף הביתהדפסהמפת האתרתקנון