דף הבית
אודותינו
הצעות מחיר
טפסים
שרותי חירום
מיידעים / קישורים
יצירת קשר
 
ביטוח רכב
ביטוח דירה
ביטוח למשכנתאות
ביטוח חיים
ביטוח בריאות
ביטוח סיעודי
ביטוח נסיעות לחו˝ל
ביטוח עסקים - ומשרדים
ביטוח תאונות אישיות
ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)
ביטוח קבלנים
גלריה
חדשות ומבצעים
מבצע לעובדי מפעלי הר חוצבים
אבישר סוכנות לביטוח יוצאת במבצע חסר תקדים בלעדי לעובדי מפעלי הר חוצבים – הנחות אטרקטיביות ייחודיות ומשמעותיות ומבצעים מתמשכים ברכישת ביטוחי רכב, דירה ומשכנתא. בנוסף, בדיקת פוליסות ותקינותן בכל תחומי הביטוח הכללי והביטוח הפנסיוני ללא תשלום.
 
דף הבית

ביטוח צ.מ.ה (ציוד מכני הנדסי)

ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה) הוא שם כולל לכלי רכב מיוחדים וציוד נייד שנועדו לבצע עבודות הנדסה אזרחית לצורך בנייה, סלילת כבישים, עבודות עפר, הריסה, כרייה וכד'. בין הציוד והכלים נכללים כלים חקלאיים, טרקטורים, מלגזות, מחפרונים, מערבלים, נגררים, קטפות, דחפורים, עגלות ועוד.
ציוד מכני הנדסי הוא רכוש יקר ורב ערך, החשוף לסיכונים גבוהים ופגיעות. הכלים והציוד חשופים למגוון סיכונים בשטח, הן במהלך יום העבודה והן במהלך השעות בהן הציוד עומד ללא שימוש. ביטוח ציוד מכני הנדסי נועד להגן על השקעת המבוטח בציוד יקר ערך זה.

כיסוי ביטוחי
ביטוח צ.מ.ה מכסה נזקים שעלולים להיגרם לציוד מכני הנדסי ברשות מבוטח פרטי או בבעלות בית עסק כתוצאה מנזק תאונתי מגורם חיצוני.
הפוליסה מכסה את הרכוש בעת היותו במנוחה, בהפעלה או בהעברה ואף בהרכבה ובפירוק מנזקים כגוון: אש, גניבה, פריצה, התנגשות, מעשה זדון, התהפכות וכד'.

הרחבות
בפוליסת צ.מ.ה ניתן להוסיף לכיסוי הביטוחי הרחבות שונות, לפי בקשה מפורשת ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים. הרחבות כגון: נזקי טבע, רעידת אדמה, כיסוי לביטוח בלאי לחלקים שניתן לתקנם, הוצאות חילוץ גרירה, שמשות, וכד'.
כמו כן, ניתן לרכוש פוליסות משלימות שיתנו מענה וכיסוי לנזקים נוספים שאינם מבוטחים בפוליסה, כגון: ביטוח אחריותו של המבוטח והמפעיל כלפי צד שלישי, כנגד נזקי רכוש, ביטוח לנזקי גוף בכלים שאינם ברי ביטוח חובה, תאונות אישיות למפעיל ועוד.

עלות הביטוח
הפרמיה המשולמת עבור פוליסת הביטוח נקבעת לפי שווי ההחלפה של הציוד המבוטח בציוד חדש אחר מאותו סוג ומאותו כושר תפוקה.

השיפוי
ערך השיפוי נקבע בהתאם לערכו הכספי של הפריט המבוטח כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח.
המבטח רשאי לשפות המבוטח, לפי בחירתו, באחת או יותר מהדרכים הבאות:

  • תשלום הערך הכספי של האובדן או הנזק
  • תיקון הציוד
  • החלפת הציוד או חלקים ממנו

שמירת הרכוש המבוטח
המבוטח נדרש לשמור על הציוד המבוטח ולנקוט באמצעים סבירים למניעת מקרה ביטוח ובהם:

  • לדאוג שהציוד המבוטח יוחזק במצב תקין.
  • לוודא שהציוד המבוטח לא יהא נתון במתכוון לתנאים של עומס יתר ושלא יעשה בו שימוש שלא למטרות להן יועד.
  • להפעיל כל פריט של הציוד המבוטח אך ורק על-ידי מפעיל מקצועי, ובאם הדבר נדרש על-פי חוק, אך ורק על-ידי מפעיל בעל רישיון תקף.
  • לבצע כל בדיקה תקופתית הנדרשת לפי חוק במועדה.
  • לקיים דרישות הביטוח לשמירה על הציוד המבוטח, באמצעות חברת שמירה או הגנות אלקטרוניות ופיזיות כנדרש על-ידי החברה המבטחת.

המידע על תניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי לידיעה כללית בלבד, איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה בלבד.

>>> לפוליסת צ.מ.ה

דף הביתהדפסהמפת האתרתקנון